Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Depotordning for selskapet sine eigne arkiv

Selskapet skal, så lenge selskapet er i drift, forvalte sine eigne arkiv. Dette gjeld både aktive og bortsatte arkiv uavhengig av format. Selskapet sine bedriftsarkiv i tida frå 1987-2013 er papirbaserte og skal etter ordning overførast til magasin W9 som er vårt arkivdepot. Arkivet står no plassert i magasin N31. Avleveringslister vert arkivert i websak.

Avslutta elektroniske system/nettsider m.v. skal og overførast til W9 snarast etter at dei er gått ut av produksjon. 

Skulle selskapet opphøyre, trer bestemmingane i selskapsavtala, samt lov om interkommunale selskap, inn. Selskapet sine bedriftsarkiver skal då forsøkast avlevarast til Statsarkivet i Bergen. (Bestemmelsen kring avlevering av selskapet sine bedriftsarkiver skal takas inn i selskapsavtalen ved neste høve).

 

Laster...