Utskriftsvennlig versjon

Depotordning for selskapet sine eigne arkiv

Selskapet skal, så lenge selskapet er i drift, forvalte sine eigne arkiver. Dette gjeld både aktive og bortsatte arkiv uavhengig av format. Selskapet sine bedriftsarkiver i tida frå 1987-2013 er papirbaserte og skal etter ordning overførast til magasin W9 som er vårt arkivdepot. Avleveringslister vert arkivert i websak.

Avslutta elektroniske system/nettsider m.v. skal og overførast til W9 snarast etter at dei er gått ut av produksjon. 

Skulle selskapet opphøyre, trer bestemmingane i selskapsavtalen, samt lov om Interkommunale selskap, inn. Selskapet sine bedriftsarkiver skal då forsøkast avlevarast til Statsarkivet i Bergen. (Bestemmelsen kring avlevering av selskapet sine bedriftsarkiver skal takas inn i selskapsavtalen ved neste høve).

Ved forvaltning av selskapet sine arkiv samt avlevering gjeld Normalinstruksen: 

Normalinstruks for arkivdepot i kommunar og fylkeskommunar. Krav til arkivlokale – rettleiing for offentlege organ.

Laster...