Utskriftsvennlig versjon

Selskapsorganisering

Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS (IKAH) er eit interkommunalt selskap eigd av 32 kommunar. Verksemda er hovedsakleg finansiert av årlege tilskot frå eigarkommunane. Selskapet er heimla i lov om interkommunale selskap og har som formål:

 "å arbeide for at verdifullt arkivmateriale i eigarkommunane vert tekne vare på og sikra, for samtid og ettertid, og gjort tilgjengeleg for offentleg verksemd, forsking og andre administrative og kulturelle formål."

Det er representantskapet som er det høgste organet i IKAH. Eigarkommunane skal ha ein representant kvar og har røysterett tilsvarande eigarandelen i selskapet. Styret vert valgt av representantskapet og skal ha minst 3 medlemmer. Dei tilsette skal vere representert i styret. Medlem av representantskapet kan ikkje vere medlem i styret.

 

Skjermbilde

Laster...